• Bulancak booked.net
    +28°C

Yetki Belgesi

Yetki BelgesiTüzel Kişilerin yetkililerini, temsil ve ilzam şeklini gösterir belgedir.
1-2644 Sayılı Tapu Kanunu'nun 2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi;
Bulancak Ticaret Sicili Memurluğu'na hitaben yazılan dilekçede, “ Tapuya verilmek üzere yetki belgesi talep ediyorum “ ifadesinin bulunması yeterlidir.(Tapu Sicil Müdürlüğü’nde yapılacak işlemin ŞİRKETLERDE: Ana sözleşmenin amaç ve konu maddesinde; KOOPERATİFLERDE: Ana sözleşme veya genel kurul toplantı tutanağında geçiyor olması gerekmektedir.)
2-Türk Ticaret Kanunu'nun 37/2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi;
Bulancak Ticaret Sicili Memurluğu'na hitaben yazılan dilekçede, “ Şirket yetkilisini gösterir yetki belgesi talep ediyorum ” ifadesinin bulunması yeterlidir.
.Dilekçe ile talep edilir.
·Süresinde verilmediyse Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Limited Şirket için).
·Harca tabidir.