• Bulancak booked.net
    +28°C

Kapasite Raporu

Kapasite RaporuKapasite Raporu'nun Tanım ve Kapsamı
Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.
Kapasite Raporu Tanziminde amaç nedir?
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).
Kapasite Raporu Tanzimini Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?

· 5174 sayılı TOBB Kanunu
· 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
· 28/05/1975 tarih 15248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
· TOBB Muamelat Yönetmeliği (Madde 58)
· 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri
· Teşviklerle İlgili Tebliğler
· İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?

· Gıda Sanayi
· İplik Sanayi
· Dokuma Sanayi
· Örme Sanayi
· Konfeksiyon Sanayi
· Boya, Apre ve Emprime Sanayi
· Jüt ve Amyant Sanayi
· Halı ve Hasır Sanayi
· Döküm Sanayi
· Madeni Eşya Sanayi
· Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayi
· Çeşitli Metal Sanayi
· Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
· Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
· Kaplama Sanayi
· Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
· Ağaç Eşya Sanayi
· Toprak Eşya Sanayi
· Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayi
· Cam ve Porselen Sanayi
· Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayi
· Baskı ve Cilt Sanayi
· Kimya Sanayi
· Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayi
· Plastik Eşya Sanayi
· Kauçuk Eşya Sanayi
· Deri Eşya Sanayi
· Film ve Fotoğraf Sanayi
· Protez ve Ortopedi Sanayi
· Muhtelif İnşaat Taahhüt İşleri
· Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
Kapasite Raporu Başvuru Evrakları Hangileridir?

· İşçilerin son aya ait SSK bildirgeleri
· İşyerinin tapu senedi veya kira kontratı ,
· Kapasite Tanzim ücreti olarak (205 YTL) Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Veznesine yatırılır.Onay için TOBB'nin , Türkiye İş Bankası Ankara Akay Şubesi 4201 785529 no.lu hesabına (65 YTL), elden takip durumunda (25 YTL) ilave yatırılarak ve makbuzlar Servise ibraz edilir.
Kapasite Raporu için Nasıl Başvurulur ?
Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü Sanayi Servisinden temin edilen kapasite raporu talep formu ekinde aşağıda belirtilen evraklar derlenerek başvurulur.
Kapasite Raporları Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

· Firma tarafından kapasite raporu talep formu ile birlikte Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü Sanayi Servisine başvurulur,
· Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
· Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
· Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
· Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip 4 nüsha derlenerek, 1 nüshası Odada kalmak kaydıyla, 3 nüshası onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) gönderilir,
· TOBB'un onayından sonra 2 nüshası Bulancak Ticaret Ve Sanayi Odası'na iade edilen raporlardan birisi firmaya verilirken, diğeri de firmanın dosyasında muhafaza edilir
Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurur?

· Oda üyesi olan,
· Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
· Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
· Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.