• Bulancak booked.net
    +28°C

Kooperatifler

KooperatiflerKOOPERATİFLERİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMLERİ :

A.KURULUŞ :
1. Noter ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / İl Müdürlüğü’nden onaylı ana sözleşme
2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği
3. Dilekçe
4. Kayıt Beyannamesi
5. İmzalı Meslek Grubu Listesi
6. T.S.T.29.Maddes.ne göre taahhütname
7. Ortakların muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği (2 adet)
8. Ortakların muhtardan onaylı resimli ikametgah belgesi (2 adet)
9. Yönetim kurulu üyelerinin imza beyannamesi (2 adet)
B. GENEL KURUL :
1. Dilekçe
2. Noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı ( 2 Asıl,2 Fotokopi)
3. Hazirun cetveli
4. Komiser atama yazısı,
5. Gündem,
6. Gündemin yayınlandığı gazete aslı
7. Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi Yönetim Kurulu seçimi var ise ;
a) Noterden onaylı yönetim kurulu görev dağılımı,temsil ve ilzam kararı (2 Asıl,2 Fotokopi)
b) Değişen yönetim kurulu üyelerinin ikişer adet,muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği ve muhtardan onaylı ikametgah belgesi,imza beyannamesi,
C.ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :
1. Dilekçe
2. Noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 asıl,2 Fotokopi)
3. Hazirun cetveli.
4. Komiser atama yazısı,
5. Tadil metni (2 Asıl,2 Fotokopi )
6. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği
7. Değişikliğe ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 Asıl,1 Fotokopi)
8. Gündem,
9. Gündemin yayınlandığı gazete aslı
10. Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi
D. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ :
1. Dilekçe
2. Noterden onaylı Yönetim kurulu kararı (2 Asıl, 2 Fotokopi)
3. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname
E.TASFİYEYE GİRİŞ :
1. Dilekçe
2. Noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 Asıl, 2 Fotokopi)
3. Hazirun cetveli,
4. Komiser atama yazısı,
5. Gündem,
6. Gündemin yayınlandığı gazete aslı
7. Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi
8. Damga pullu tasfiyeye giriş bilançosu.( 1 Asıl, 2 Fotokopi)
9. Tasfiyeye geçiş ve sebebiyle ilgili noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 Asıl,2 Fotokopi)
10. Değişen yönetim kurulunun veya yönetim kurulu haricinde seçilen tasfiye memurlarının ikişer adet muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği ve muhtardan onaylı ikametgah belgesi,imza beyannamesi,
F.TASFİYE SONU :
1. Dilekçe
2. Noterden onaylı genel kurul toplantı tutanağı (2 Asıl,2 Fotokopi)
3. Hazirun cetveli
4. Komiser atama yazısı,
5. Gündem,
6. Gündemin yayınlandığı gazete aslı
7. Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi
8. Damga pullu tasfiye sonu bilançosu (1 Asıl, 2 Fotokopi)
9. Alacaklılara yapılan çağrı ilanlarına ilişkin gazeteler.