• Bulancak booked.net
    +28°C

Yerli Malı Belgesi

YERLİ MALI BELGESİ

 

Odamızca düzenlenmekte olan Yerli Malı belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğe ait uygulama esasları,  TOBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Yerli Malı Belgesi müracaatı ve istenen belgeler ile ilgili olarak detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

http://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/YerliMaliBelgesi.php

 

TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) Yerli Malı Belgesi Onay Ücreti: 900,00 TL aşağıdaki belirtilen TOBB hesap numaralarından bir tanesine yatırılacaktır.


Akbank Bakanlıklar Şubesi / IBAN NO: TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72

Vakıfbank Merkez Şubesi / IBAN NO: TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Yerli Malı Belgesi Ücreti 900,00 TL’dir. Ödemeler, Odamız veznesine veya aşağıdaki hesap numarasına EFT / HAVALE yoluyla yapılabilir.

 

Eksper talep edilmesi halinde ayrıca 1.500,00 TL eksper ücreti yatırılacaktır.


TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BULANCAK ŞUBESİ / TR89 0006 4000 0017 0300 006503