• Bulancak booked.net
    +28°C

Kosgeb İşlemleri

Kosgeb İşlemleri
KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB'in 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ'lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ'lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB'e verilmiştir.
18 Eylül Tarihinde alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile, KOSGEB'in geliştirilmesinden sorumlu olduğu KOBİ sektörleri belirlenmiştir.
Genişletilen bu tanımlamadan sonra KOSGEB'in destek alanı da artmış ve bu konuda Bulancak Ticaret Ve Sanayi Odası tüm kobilere KOSGEB'in desteklerinden yararlanmaları için azami gayretlerini sürdürmektedir.

Bilgi için www.kosgeb.gov.tr