• Bulancak booked.net
    +28°C

Menkul ve Gayrimenkul Değer Tespiti

Menkul ve Gayrimenkul Değer Tespiti1. AMAÇ:
Bu prosedür; Oda’nın sorumluluk sahası içerisindeki menkul ve gayrimenkulların değerlerinin belirlenebilmesi için yapılan değer tespitlerinin yöntemlerini tanımlar.
2. UYGULAMA:
Talep sahibi Oda’mıza bir dilekçe ile müracaat eder. Dilekçede menkulün veya gayrimenkulun ada ve parsel numaraları, mevkii, değerinin mi yoksa kira bedelinin mi tespitinin istendiği belirtilir. İlgili dilekçeye gayrimenkulun tapu fotokopisini, imar çapını, varsa krokisini ve plan örneğini ekler.
Oda’mız Muhasebe veznesine söz konusu ücreti yatırır.
Odamız Meclisince seçilmiş olan Bilirkişi listesinden konuyla ilgili uzman bilirkişiler seçilir ve seçilen bilirkişiler için Genel Sekreterlik’ten onay alınır.
Bilirkişilere talep aktarılır, bilirkişi seçildikleri ve müştereken çalışma ve inceleme yaparak bir Bilirkişi Raporu düzenlemeleri gerektiği iletilir.
Talepte bulunan kurum veya kuruluşun temsilcisi, Oda Raportörü ve Oda Bilirkişileri ile birlikte taşınmazın mahalline gidilir. Söz konusu taşınmaz yerinde görüldükten sonra değerlendirmeler yapılır. Elde edilen veriler çerçevesinde, TOBB Kanunu Muamelat Yönetmeliğinin ve Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak Bilirkişi Raporu hazırlanır. Hazırlanan Bilirkişi Raporu Oda tarafından onaylandıktan sonra talep eden kurum veya kuruluşa verilir.